Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş - Feragatın geçerliliğiFeragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş - Feragatın geçerliliği
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E:2014/5998, K:2014/15746

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No:2010/21834 Karar No:2011/4772

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E:2015/12242, K:2018/9159