Belgedeki açık irade beyanı ile hayatın doğal akışının çelişkili olmasıBelgedeki açık irade beyanı ile hayatın doğal akışının çelişkili olmasıİstifa dilekçesi içeriğinin hayatın doğal akışı ile uyumlu olması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/-30 K:2010/71

Depozitonun mahsubunun, tahliye edilmiş olduğunun kabulü

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi E:2017/734 K:2017/689

Sözleşme içeriğinin, diğer hususlar ile birlikte hayatın oloğan akışına aykırı olması

Müteahhitten alınan daire - Arsa sahibinin tapu iptal davası açabilmesi - Geriye fesih

Hayatın olağan akışının kabül edilmediği uyuşmazlık

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi E:2014/27301 K:2015/22