Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının iptaliEsas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının iptali
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi E:2014/17122 K:2015/2152

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2014/15948, K:2015/2748

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2013/17565 k:2014/10930

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2014/8440, k:2014/16410

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2016/10119, k:2018/2628

İstanbul bölge adliye mahkemesi 43. hukuk dairesi esas: 2020/184 karar: 2021/237