Gizlilik ve Sözleşme

Mesafeli Sözleşme Ön Bilgilendirmesi

Hizmet Sağlayıcısı :

Adres : 

Ticaret Sicil Numarası : 

Mersis Numarası :

Telefon :

Faks : 

Eposta : 


Hukuk Work hizmeti, kullanıcının, elektronik ortamda üyelik sözleşmesini onaylamasından ve üyelik ücretini ödemesinden sonra başlar. Hizmet internet üzerinden online verilmektedir. 

Hizmet paketleri, içeriği ve tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı: 


...


Sözleşme’nin süresi 


1 yıldır. Üyelik, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlar.  Her yıl üyelik döneminin sonunda mevcut üyelik paketi güncel şartlarla kendiliğinden yenilenir. Üyelik döneminin sonunda üyeliği sona erdirmek isteyen üye, üyelik döneminin sona ermesinden önce veya en geç yeni üyelik dönemin başlamasından ve bu bildirimin SMS veya elektronik posta ile üyeye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde  Hukuk Work sitesi üzerinden üyeliğin yenilenmemesi bildiriminde bulunmak zorundadır.

Ücretsiz deneme süresi 

7 gündür.

Üyelik süresi ve üyeliğin yenilenmesi

Üyelik dönemi süresince artışlardan etkilenilmez ancak her yıl üyelik döneminin sonunda mevcut üyelik paketi güncel şartlarla -dönem sonundan önce üyeliğin yenilenmemesi bildiriminde bulunmadığı takdirde-  kendiliğinden yenilenir. Yenilenen üyeliğin ücreti yenilenme anında kredi kartından tahsil edilir. Yenilenen üyelikte  en geç yeni üyelik dönemin başlamasından ve bu bildirimin SMS veya elektronik posta ile üyeye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde  Hukuk Work sitesi üzerinden üyeliğin yenilenmemesi bildiriminde bulunması halinde yenilenen üyelik ücreti iade edilir.

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici olarak şikâyet ve itirazlar başvurularınızı, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine yapabilirsiniz.

Hizmet Esasları

Sözleşme konusu Hukuk Work Yapay Zekasını tercih ettiğiniz paket içeriğine göre eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı hizmeti doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde yerine getirmeyi kabul ederiz. Bu hizmet sebebiyle kullanıcının karşılaşabileceği hukuki sorumluluk ve zararlardan sorumlu değiliz.

Sorumsuzluk

Bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmetin sunulmasının aksamasından sorumlu değiliz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel veri kapsamında kalan kullanıcıya ait ad-soyad, elektronik posta adresi, T.C. Kimlik numarası,  gibi  bilgiler, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, süresiz kaydedilebilir, kullanılabilir ve diğer şekilde ile işlenebilir.

Elektronik İletişim Gönderimi

Kullanıcıya, Hukuk Work ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtım,  iletişim amacıyla kısa mesaj, anlık bildirim, telefon, elektronik posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler gönderilmesi kabul edilmiştir. 

Cayma Hakkı

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği  cayma hakkının istisnaları kapsamında kaldığından kullanıcının -Ücretsiz Deneme süresi dışında- cayma hakkı bulunmamaktadır.

Delil Sözleşmesi

Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile SMS ve Hukuk Work sitei üzerinden yapılan mesajlaşmalar , log kayıtları, faks talimatları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinin gereği yazılı delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul edilir.  


Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile SMS ve Hukuk Work sitei üzerinden yapılan mesajlaşmalar , log kayıtları, faks talimatları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinin gereği yazılı delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul edilir.