Gizlilik ve Sözleşme

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Ziyaretçiler ve kullanıcılar aşağıda yer alan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hususları kabul eder.

İnternet Sitesinin Amacı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler yalnızca, internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kullanım şekli, şartları ve içeriği her zaman, her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir,  kısıtlayabilir, internet sitesini asıl  üye olmayan ziyaretçi erişimine kapatabilir.

Fikri Mülkiyet

Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki “İşleme”, “Çoğaltma”, “Yayma”, “Temsil”, “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme”  manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran bize aittir; 

Yazılı açık onayımız olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. 

Üyeler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında internet sitesinin veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenen iktibas kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır.

Kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

Aksi halde , üyenin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

Sitede bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmekteyiz. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti verilmez.

Üyenin internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemektedir. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

İnternet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da internet sitesine erişimi tüm ziyaretçiler için kısıtlayabileceğini kabul eder.

Üye satın aldığı paketteki kullanıcı sayısına uymayı taahhüt eder. Aksi kullanım halinde sözleşmesi feshetme hakkını saklı tutar.