Gizlilik ve Sözleşme

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına haiziz.

Bu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul eder.

Veri İşleme

Bu internet sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. 

Söz konusu veriler, ziyaret sayısı ve konum bilgilerini, tıklamaları, favori kayıtları,ziyaretçinin işlem bilgileri,  üyenin destek bilgileri gibi  ziyaretçilerin internet sitesindeyken gerçekleştirdikleri eylemleri kaydetmek gibi yapay sinir ağını geliştirmek amacıyla saklanabilir, kullanılabilir, işlenebilir. 

Bu veriler başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını beyan ederiz.


Verilerin Kullanım Amacı

  • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması;
  • Üyeye sağlanan hizmetlerden faydalandırılması;
  • Sistem hatalarının tespiti 
  • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması
  • Hizmetlerin üyenin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek üyeye önerilmesi ve tanıtılması, özel tekliflerin oluşturulması;
  • Teknik güvenliğinin sağlanması;
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurumlarına bilgi verebilmek; 

Çerezler

Bu internet sitesi tarafından çerez kullanımına izin verilebilir ve kullanılabilir. İnternet sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir.

Ziyaretçiler, internet sitesindeki çerezleri devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilir. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçiler de internet sitesini kullanmaya devam edebilecektir.

İletişim

Bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçmesi hâlinde, ziyaretçi tarafından sağlanan bilgi ve veriler yalnızca talebinizi karşılamak için kullanılır. İletişim bilgileri, ziyaretçiyle iletişime geçmek dışında başka bir amaç için kullanılmaz ya da üçüncü kişilerle yaplaşılmaz.

Tüm ziyaretçiler, kendileri hakkında tutulan kişisel bilgileri görmek, değiştirmek, güncellemek, eklemelerde bulunmak, işlenmelerini engellemek ya da silmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunabilirler.İletişim Bilgileri:

Firma adı:


Ticaret Sicil No:


MERSIS No:


Vergi Dairesi/Numarası:


Sorumlu Kişi:


Telefon:


Faks:


E-Posta:


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU