Uzman görüşü ile bilirkişi raporunun esaslı nitelikte çelişkili olmasıUzman görüşü ile bilirkişi raporunun esaslı nitelikte çelişkili olmasıUzman görüşü ile bilirkişi raporunun çelişmesi bu yazımızın konusudur.

Uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasında ciddi çelişkiler bulunması, çelişkilerin tartışılmamış olması

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2019/748 Esas,2019/3857 K.


Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas No:2017/492 Karar No:2017/2026


Sadece uzman görüşünün yeterli olmaması

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi Esas: 2019/1081 Karar: 2021/472