Ana para x Üst sınır ipoteğinin tanımları - farkları - kapsamlarıAna para x Üst sınır ipoteğinin tanımları - farkları - kapsamlarıİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi Esas: 2020/343 Karar: 2021/775
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2011/8033, K:2011/24731