İmza inkarının TMK 2. maddesi anlamında iyiniyet kurallarına uygun bulunmaması

[email protected]
03 Ocak 2023 10:13

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. maddesi anlamında iyi niyet kurallarına uygun olup olmadığının tartışıldığı yargı kararları özetlenerek sunulmuştur.


İmza incelemesinde aidiyet bulunmadığı tespit edilse de; aidiyete ilişkin ikrarın etkisi 


Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2015/15336, K:2016/5077

İmza incelemesinde aidiyet bulunmadığı tespit edilse de; bu imzaların alacaklı sıfatıyla kendisinin takibe koyduğu senetteki imzalar ile aynı olması


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi Esas: 2018/3655 Karar: 2021/1351

Çift imza ile temsil edilen şirketin tek imza ile imzalanan belgelerden sorumluluğu  

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi Esas: 2021/684 Karar: 2021/979

İmza inkarında bulunulan senede uzun süre sessiz kalındığı iddiası - Senedi ileri sürene yüklenmesi gereken ispat külfeti 


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No:2015/7424 Karar No:2016/3446

İmzaların kısa aralıklarla değiştirildiği iddiası - Hükümet komiserinin katıldığı genel kuruldaki imzanın sahteliğinin iddia edilmesi


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Esas: 2019/872 Karar: 2021/939

Adi şekilde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinindeki imzanın inkarında iyi niyet kuralı 


İBRA - TAŞINMAZ - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT - iyiniyet - yazılı sözleşme - TESCİL - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - yazılı delil başlangıcı - satış bedeli - akit tablosuPopüler Gönderiler

Image Description

Bu makale, yapay zekanın hukuk alanında…

Image Description

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadel…

Image Description

İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tar…

Image Description

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. madd…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…