Emsal karar aramada başarı için neler yapılmalı?

[email protected]
02 Ocak 2023 15:22

Niçin Emsal Karar bulmalıyız?


Hukuki sorunlara ilişkin emsal karar bulmak önem arz etmektedir;  mahkemeler, önlerindeki uyuşmazlıkları, yüksek yargının daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları emsal kararlara uygun olarak sonuçlandırmayı büyük ölçüde tercih ederler. Bu nedenle de görüşünüzü destekleyen emsal kararları bulmanız davayı kazanmada elzemdir.   

Karar Arama sayfasında nasıl karar ararım?

Öncelikle şunu belirtmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz : arama sistemimizi, kullanıcı dostu kılmak için fikir yoğunluklu algoritmaları kulandık. Bu sayede; aramalarınızın % 80'inde aşağıdaki ipuçlarına ihtiyaç duymadan tek aramada, sonuca ulaşacaksınız.

Aşağıda anlatılan ipuçları ile, gerek Hukuk Work'te gerekse her platformdaki hukuki araştırmalarda kolayca başarıya ulaşırsınız. 

1- Aklınıza ilk gelen terimler

Öncelikle hukuki sorununuzu, tercihen hangi kelimeler ile tanımlayacağınızı düşüp bulduğunuz bu kelimeleri karar arama motorumuza yazarak aratın.
Örnek;
a- üçüncü kişinin ticari defterlerini ibraz etmemesi halinde
b- ihalenin feshi katma değer vergisi şartname
c- kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih edilen müteahhitten daire satın alan davalının müdahalesinin meni ecrimisil
d- boşanma hukuka aykırı delil /  boşanma ses kaydı
e- şirket müdürünün azli şirketin davaya dahil edilerek
f- icra emrinin  tebliğinden önce icra kefili olarak taahhüt alındığından taahhüdü ihlal


2- Gerekir ise kısa bir ön araştırma yapın .

Bazen alanında uzman hukukçular dahi hangi kavramlar ile arama yapacağını kestiremeyebilir. Bu nedenle öncelikle aklınızdaki kavramları birinci yönteme göre yazdıktan sonra sitemizde aratın. Arama sonucundaki ilk 5-10 kararı inceledikten sonra, hangi kavramları aranacak terimlere eklemeniz gerektiğini ve / veya hangilerini çıkarmanız gerektiğini görebilirsiniz.

3- Googlelamak.

Yargı dili ile,  arama terimleriniz uyuşmayabilir veya eksik kavramlarla arama yapıldığı için istenen sonuca ulaşmak alt sıralardaki sonuçlara bakmayı gerektirebilir.  Bu nedenle hukuki sorunun, yargı kararlarındaki cevabını bulamayabilirsiniz. Bunun çözümü de, hukuki arama motorlarında bulmakta zorlandığınız konuyla ilgili arama terimlerini Google'da aratıp hukuki forumlarda, makalelerde benzer sorunlara hangi terimlerle hangi kanun maddeleri ile cevap verildiğini keşfedip, bu terimlerle Hukuk Work 'te karar aramaktır.

"sözleşmenin feshi hem müspet hem de menfi" terimleri ile arama yapıldığında ilk sıralarda iki zararında birlikte istenebileceği durumlara ilişkin yargı kararları gelmeyecektir. Aynı terimleri Google'da arttığınızda ise:
"Temerrüt nedeniyle sözleşmeden dönmede istenebilecek zarar menfi zarardır ancak bunu öngören BK m. 108/2 hükmü emredici kural olmadığından taraflar sözleşme ile fesih halinde dahi hem olumlu hem de olumsuz zararın talep edilebileceğini kararlaştırabilirler.57  http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-59-160" makalesine ulaşacaksınız. Bu makaledeki  "emredici" ve "108/2" terimlerini de ekleyerek yapacağınız arama
" Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmeden haklı olarak dönen taraf, temerrüde düşmekte kusurlu olan taraftan dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan BK’nın 108. maddesi uyarınca ancak menfi zarar talep edebilir. " şeklindeki karar metnini 5. sırada bulabileceksiniz.

Googl'da arama yaparken arama terimlerinizin sonuna "makale" kelimesini ekler iseniz, aradaığınız konuya ilişkin tez, makalelerin sıralandığı sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz. Google'ın sadece kitap, tez ve makalelerinde arama yapılan Scholar sayfasından da arama yapabilirsiniz.  ( https://scholar.google.com.tr/ )


4- Makul ve genel

Karar aramalarınızı gerektiğinde makul ve genel tutun.
Hayatın her alanında olduğu gibi, burada da en iyi tavsiye, işleri basit tutmanızdır.  Eğer ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla kelime eklerseniz sonuçlar başka yöne kayabilir. Kavramlarınız çok genel ifadeler içeriyor ise nokta atışı emsal karar bulmanız zorlaşır.

"ilamın ferileri ayrı ayrı icra takibi"  aramasında bulmak istenilen karar 6. sırada çıkacak iken; "ferileri" terimi çıkartılarak "ilamın ayrı ayrı icra takibi"  terimleri ile yapılan aramada  ilk sıradan itibaren tüm kararlar aradığınız konuyla ilgili olacaktır.

Aynı şekilde "haksız rekabet işçi yönetici görevli mahkeme" terimleri ile yapılan aramada "yönetici" terimi arama sonucunda ilk sıralardaki kararların alakasını olumsuz etkileyecektedir.

5- Bilinenlerden bilmedikleri bulma

Bildiklerinizi kullanarak bilmediklerinizi bulun . Örneğin terimi bilip ilgili maddeyi bilmiyorsanız; kavramı ve “maddesi” kelimesini yazarak bu bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Böylelikle araştırma yapacağınız konuda temel arama parametrelerini toplamış olursunuz. "Götürülecek borç TBK  maddesi" terimlerini arattığınızda TBK 89. maddesini bulursunuz. Böylelikle geliştirmiş olduğunuz arama terimleri ile nokta atışı doğru sonuca ulaşırsınız. 

6- Dost kelimeler


Emsal karar ile dost kelimeler kullanın.
Mümkün olduğu kadar Yüksek Yargının  kullandığı (Yargıtay kararlarında geçen) kelimeleri kullanmaya çalışın, aradığınız bilgiyle ilgili terimlerin emsal kararlarda nasıl yazılmış olabileceğini düşünün. 
Örneğin yargı kararlarında soru formatında cümle pek olmaz bu nedenle, "hagb hukuk hakimini bağlar mı "  aramasında olduğu gibi soru sorar tarzda arama yerine; "hagb hukuk hakimini bağlar" veya "hagb hukuk hakimini bağlamaz" formlarında arama yapılmalıdır.     

7- Filtreleyin


Daire filtreleri seçmenize büyük ekseriyetle gerek bulunmayacaktır.  Aradığınız kavramlar hangi yüksek mahkeme dairesinin görev alanına girmekte ise o kurumun kararları sıralamada öncelikli gösterilecektir ancak; gerek duymanız halinde emsal karar arama motorumuzda ayrıntılı arama kısmında; kurum, daire, künye bilgileri, tarih filtreleri ile kolayca sorgulama yapabilirsiniz.
"intifa hakkı ile yükümlü satış değerinin tespiti kıymet takdiri” aradığınız bu kavramlar, hem ortaklığının satış suretiyle giderilmesini davası nedeniyle Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin kararlarını ; hem de bu kavramların cebri icra hukukuna ilişkin olması nedeniyle Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin kararlarını sonuç olarak getirecektir. Filtrelerle uğraşmadan icra hukukuna ilişkin emsal kararları istiyorsanız “İİK” veya “icra” terimlerini de arama kavramlarınıza ekleyebilirsiniz.

8- Hangi daire


Hangi dairenin kararlarına önem vermeniz gerektiğini bilin. Emsal Yargıtay Kararı arama yaparken hangi dairenin kararlarına dikkate alınacağı da değerli ipuçlarından biridir.

Hukuki araştırmanız, usul hukuku gibi tüm dairelerin uygulayacakları kurallara ilişkin ise, tüm dairelerin, aradığınız hususa ilişkin doğrudan bir kararı olacaktır. Örneğin belirsiz alacak davasına ilişkin Yargıtay Hukuk Dairelerinin tamamının içtihadı bulunmaktadır hatta; yine bu örnekte olduğu gibi daireler birbirinden farklı görüş beyan ettikleri gibi, iş davalarına bakan dairelerin kendi içinde bile bu hususta görüş birliği olmadığı durumlarla karşılaşılabilecektir. 

Tabi ki öncelikle elinizdeki uyuşmazlığa bakan dairenin kararlarını araştırmanız gerekecektir. İstinaf kararlar açısında ise davanız hangi böle adliye mahkemesine gidecek ise o istinafın dairelerine bakmak gerekecektir.

Arama yaptığınız konuda belirsizlik var ise Genel Kurul Kararlarına bakmanızda da fayda olacaktır. Aradığınız konuda ilgili dairenin lehinize kararı yok ise, diğer dava çeşitlerinde başka dairelerin ortak soruna ilişkin beyan ettiği görüşler veya daha önce söz konusu davanın temyizine Yargıtay iş bölümü değişikliğinden önce başka dairece bakılması nedeniyle ilgili daire dışındaki dairelerin de  lehinize olan kararlarını araştırabilirsiniz. 

9- Odaklayın


Odakla kısmını ve odakla kısmında tırnaklı odaklamayı kullanın

"ortak velayet" aramasında ,"ortak çocuğun velayetinin" terimleri geçen bir çok karar arama sonucunda çıkacaktır. Sadece "ortak velayet"'e ilişkin sonuçların gelmesi istendiğinden odakla kısmında tırnak içinde "ortak velayet" yazarak arama sonucunu aynen yazıldığı gibi odaklatarak tüm sonuçların, ilgili karar olması sağlayabilirsiniz.

9- hariç bırakın


Hariç bırak kısmından faydalanın. "İflas davası şartları" araması yapıldığında "iflasın ertelenmesi davasına" dair kararlarda arama sonucunda olabilecektir. Hariç bırak kısmına "ertelenmesi" terimini yazıp filtrelediğiniz de bu kararlar sonuçtan çıkartılacaktır.

Yargıtay karar arama nasıl yapılır ?

Emsal kararları, Yüksek Yargının internet sitelerinden de aratabilirsiniz.  (https://karararama.yargitay.gov.tr/, http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/ , http://emsal.uyap.gov.tr/ , https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/, https://kararlar.uyusmazlik.gov.tr/ ) Ancak tam metin arama desteği bulunmadığı gibi her arama için captcha doğrulaması yapılması gerekmektedir.

Emsal kararları sitemizde de kolayca arayabilirsiniz. Şöyle ki;

Hangi Site, Emsal Karar Arama için Daha Kullanışlı?


Emsal karar aramak istiyorsanız, endişe etmeyin:  içtihat arama sitesi olan Hukuk Work sitemizde kararları online arayabilirsiniz.

Hukuk Work arama motoru, aradığınız terimleri; yazdığınız haliyle veya ekli ve de eksiz aradığı gibi; ünsüz sertleşmesi ve yumuşamasına uğramış halini ve de eş anlamlısını da  aramaktadır. Böylelikle Google rahatlığında ve de profesyonelce hukuki araştırma yapabilirsiniz.


Hukuk Work Karar Arama Yapay Zekasını kullandığınızda, kelimenin nasıl yazıldığı, eş anlamlısının ne olduğu, eksik veya fazla kelime mi yazıldığı fark etmeksizin doğru sonuca ulaşmanın yanında ayrıca bulduğunuz emsal kararın gücü, görüş değişikliği olup olmadığı, ilgili mevzuatı gibi daha bir çok bilgiye de ulaşırsınız.


İlgili Gönderiler

Image Description

Hukuk Work, Türkiye'nin en kapsamlı Yar…

Image Description

Hukuk Work, hukuki araştırmaları kolayl…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…

Image Description

Hukuki sorunların çözümünde, önemli ens…

Image Description

İsmini çokça duyduğumuz da Yargıtay ned…Popüler Gönderiler

Image Description

Bu makale, yapay zekanın hukuk alanında…

Image Description

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadel…

Image Description

İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tar…

Image Description

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. madd…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…