Yargıtay

[email protected]
02 Ocak 2023 15:07
İsmini çokça duyduğumuz da Yargıtay nedir, fonksiyonu ne,  daireleri hangileridir, başkanı ve başsavcısı kimdir konuları bu yazıda ele alınmıştır.


Yargıtay nedir?

Yargıtay Kanunda tanımlandığı gibi , adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Bölge adliye mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine, istinaf mahkemelerinin kararının hukuki uygunluk denetimini yapıp sonuçta istinaf mahkemelerinin kararının bozulmasına veya onanmasına şeklinde Yargıtay içtiharlarının veren üst dereceli mahkemeye şeklinde anlaşılır bir tanım da yapabiliriz ki Temyiz mahkemesi olarak da anılmaktadır.


Yargıtay kararları, benzer hukuki uyuşmalıklarda emsal karar olma özelliği taşıdığından Yargıtay karar arama da hukukçular iin önemli bir hukuki araştırmadır. Karar arama ipuçları da bu nedenle değerlidir.

Temyiz Nedir?


Temyizin sözlük anlamı, iyiyi kötüden ayırabilme, ayırma, seçme olup, hukuktaki genel anlamı ise, bir mahkemece verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur. Temyiz ile istinaf (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Bölge İdare Mahkemesi..gibi) mahkemeleri tarafından verilen kararlar, Yargıtay veya Danıştay tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır.

Yargıtayın görevleri nelerdir?


Yargıtay Kanunun 13. maddesinde görevleri genel şu şekilde tanımlanmıştır: 
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.


Yargıtay Başkanı Kimdir?

Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanlığına 18 Ocak 2010 tarihinde seçilmiş olup, 24 Mart 2020 tarihinde göreve başlamıştır. Görev süresi ise 24 Mart 2024 tarihinde dolacaktır.

Yargıtay Başsavcısı Kimdir?

4 Haziran 2020 tarihinde Bekir Şahin Yargıtay Başsavcısı olarak göreve başlamış olup, görev süresi 4 Haziran 2024 tarihinde bitecektir.

Daireleri

Yargıtay, temyiz incelemesini temelde ceza ve hukuk daire birimleri aracılığıyla yerine getirmektedir.  Yargıtay'ın 1'den başlayarak 23'e kadar hem hukuk hem de ceza daireleri bulunmaktadır ancak; Yargıtay Hukuk Dairelerinden 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22 ve 23. Hukuk Daireleri ile Yargıtay Ceza Dairelerinden  13,  14, 15, 17, 18, 19, 20,  21, 22 ve 23. Ceza Daireleri çeşitli tarihlerde kapatılarak, mevcut dosyaları diğer Dairelere devredilmiştir.  İlgili Gönderiler

Image Description

Hukuk Work, Türkiye'nin en kapsamlı Yar…

Image Description

Emsal karar bulmak dava kazanmak için b…Popüler Gönderiler

Image Description

Bu makale, yapay zekanın hukuk alanında…

Image Description

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadel…

Image Description

İİK’nın 363. maddesinin, 02.03.2005 tar…

Image Description

Bu yazımızda imza inkarının TMK 2. madd…

Image Description

Hukuk Work arama motoru ile, karar ara…